Інтелектуальна власність

Команда REVERA допоможе знайти оптимальний варіант передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності з огляду на специфіку конкретної ситуації.

Для цього наші юристи підготують проекти всіх необхідних договорів, а також за необхідності здійснять юридичний супровід реєстрації об'єктів інтелектуальної власності та переходу на них прав. 

Послуги в галузі інтелектуальної власності

Доменні спори

Due diligence об'єктів IP (створення, використання та передачі прав)

Підготовка та перевірка локальних актів та договорів з питань захисту комерційної таємниці

Супровід реєстрації товарного знаку (знаку обслуговування) в Україні, міжнародна реєстрація

Cупровід отримання патентів та свідоцтв на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), підтримання патентів у силі

Консультування, представлення інтересів та захист прав на об'єкти IP у разі недобросовісної конкуренції

Експертиза, розробка та супровід укладання всіх договорів в області IP, у тому числі ліцензійних, договорів на розробку ПЗ та договорів поступки, SaaS договорів

Експертиза, розробка та супровід укладання франчайзингових угод про передачу комплексної підприємницької ліцензії на використання «пакета» об'єктів IP (фірмове найменування, товарні знаки, ноу-хау)